Miten sivusto-projekti etenee

Miten Verkkosivuprojekti etenee?

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus on pitkäjänteistä työtä, eikä sen merkitystä kannata väheksyä. Sivustoprojekti on aina myös tietotekninen projekti, jossa tulisi miettiä kattavasti mitä tehdään, missä tarkoituksessa ja millaisin tavoittein. Kyse ei ole vain kauniista ulkonäöstä vaan hyvin toteutettu suunnittelu on yhtä aikaa sekä kaunista että miellyttävää käyttää ja erittäin toimivaa.

Toimiva suunnittelu tarkoittaa sivuston sisällön tuottamista ja ylläpitoa aivan yhtä paljon kuin sivuston vierailijoiden saamaa käyttäjäkokemusta. Toiminnallisuuden suunnittelu ja valittujen teknisten ratkaisujen merkitys sivuston ylläpitäjän työnmäärään on merkittävä. Ja aivan liian usein suunnittelijat unohtavat tämän näkökulman. On helppo suunnitella pelkkää ulkoasua kun ei tarvitse itse olla myöhemmin tuottamassa sivustolle sisältöä.

Ensimmäinen vaihe – kartoitus

Aivan ensimmäiseksi tulee kartoittaa sivuston tarve ja tarkoitus. Usein yrittäjät itse esittävät sivustosta toiveita ja hyviäkin näkökohtia mutta kaikki eivät ole verkkoviestinnän ammattilaisia eikä välttämättä osaa itse määritellä omia, oman yrityksensä ja sivuston tarpeita. Tässä astuu mukaan kuvaan vastuullinen sivustokumppani.

Me Seloit Oy:ssä emme ainoastaan toteuta asiakkaan pyyntöjä vaan ohjaamme ja valistamme sekä haastamme asiakasta miettimään niitä mahdollisuuksia, joita sivuston avulla voidaan saavuttaa.

Toinen vaihe – sisällön suunnittelu

Ilman kunnollista sisältöä ei voida toteuttaa tehokkaasti toimivia sivustoja. Sisällön osalta suunnitellaan millainen sisältö ja millaisella esitystavalla palvelee parhaiten sivuston käyttäjiä ja siten myös itse sivustoa. Tässä vaiheessa valitaan mediatyyppejä; tekstiä, kuvia, videoita, piirroksia, animaatioita tai mitä ikinä sivustolle halutaan.

Kun sisältösuunnitelma on tehty siirrytään seuraavaan vaiheeseen.

Kolmas vaihe – sisällön priorisointi ja sivuston rakenne

Kun sisältö on pääosin mietittynä, on päätettävä miten sisältö tuodaan esiin sivustolla. Käytetäänkö staattisia (pysyviä) sivuja vai ajassa peräkkäin julkaistavia artikkeleita. Mistä kaikista sivuista sivusto koostuu; etusivu, eri infosivut, mahdolliset alasivut, yhteystiedot, lomakkeet jne.

Kun sivuston pääasiallinen sivumäärä ja rakenne on tiedossa voidaan alkaa suunnittelemaan itse sivustoa. Huomaa, että tähän mennessä ei vielä ole piirrelty kauniita kuvia ja sivuja vaan kyse on hyvin analyyttisestä ja teknisestä työstä. Nyt seuraavaksi siirrytään sivujen rakenteen ja ulkoasun suunnitteluun.

Vaihe neljä – sivujen layout mallit, rautalankaa

Rautalankamalleilla tarkoitetaan sivujen sisällön suunnittelemista ”lohkoina”. Sivujen sisältö piirretään laatikoina ilman oikeaa sisältöä varmistaen näin, että kaikille tarvittaville sisällöille löytyy sivulta paikka ja paikka määräytyy tiedon informaatioarvon perusteella. Tärkein ensin ja kaikki sovitetaan toimimaan oikein eri kokoisilla näyttöruuduilla ja eri käyttötilanteissa. Tätä kutsutaan perinteisesti responsiiviseksi suunnitteluksi mutta aihe on paljon paljon laajempi kuin pelkästään eri kokoisten näyttöruutujen huomioimista.

Vaihe viisi – tekniikan vahvistaminen

Suunnittelun aiemmissa vaiheissa on jo mietitty vaihtoehtoja sivuston tekniselle toteutukselle mutta jos oikein hyvään pyritään, niin tekniikka valitaan toteutustarpeiden mukaan – ei ennakkoon. Jos tekniikka päätetään ilman tietoa sivuston tarpeista ohjaa tekniikka helposti myös toteutusta vaikka tekniikka on se, jonka kuuluisi sopeutua sivuston tarpeisiin. 

Ratkaisu voi, ja usein onkin, WordPress tai muu vastaava sisällönhallintajärjestelmä, jolla sisältöä on helppo jälkeenpäin muokata. Kaikesta huolimatta myös ns. staattiset HTML-sivust ovat edelleen moniin tarkoituksiin perusteltu vaihtoehto ja niiden edut kannattaa pitää mielessä.

Vaihe kuusi – Ulkoasun suunnittelu

No niin. Luulit varmaan, että olen unohtanut koko sivuston suunnittelun mutta kuten olen edellä kirjoittanut ”visun” suunnnittelu eli sivuston ulkoasun suunnittelu ei ole se, jolla aloitetetaan. Ulkoasu ei ole se, joka voidaan suunnitella ensin vaan ensin täytyy tietä mitä tehdään, miten tehdään, millä tehdään ja miksi tehdään ennen kuin voidaan suunnitella näihin perustarpeisiin parhaiten toimiva ulkonäkö!

Sivuston ulkoasusuunnittelu on tärkeää. Ihmiset pitävät kauniiksi kokemiaan sivuja luotettavampina, miellyttävämpinä ja niinhän se onkin. Silmää miellyttävä ja toiminnoiltaan hyvin palveleva sivusto on miellyttävä käyttää.

Kun pohjatyöt on tehty hyvin ja ulkoasu suunniteltu päästään sivuston tekniseen toteutukseen.

Vaihe seitsemän – Sivuston toteutus

Tässä vaiheessa sitten toteutetaan sivusto sillä valitulla tekniikalla ja niillä toiminnoilla, joihin on aiemmassa suunnittelussa päädytty. On tekniikka sitten mikä tahansa, sen käytön ja toteutuksen tulee perustua aina syihin, jotka on valittu aiempien vaiheiden analyyseillä.

Vaihe kahdeksan – Sivuston esiversio ja julkaisua edeltävä testaus

Nyt olemme päässeet jo melkein loppuun mutta ei hosuta. Kun sivusto on saatu ns. julkaisukuntoon sen ulkoasu, sisältö ja toiminnallisuus tarkistetaan vielä yhdessä asiakkaan kanssa. Tässä vaiheessa voidaan vielä tehdä rajallisesti muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan ja yleensä pientä säätöä aina tuleekin. Kun tekijöillä ja asiakkaalla on yhteinen ymmärrys siitä mitä on tehty ja sivusto koetaan valmiiksi se voidaan julkaista.

Vaihe yhdeksän – Sivuston julkaisu

Julkaisuvaiheessa viimeistellään kaikki sivuston asetukset, testataan toiminnalisuus. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa sopia ylläpidon toteutuksesta. Haluaako asiakas itse huolehtia kaikesta itse, tehdä päivitykset ja ottaa varmuuskopiot ja huolehtia sisällön lisäksi myös tekniikasta.

Ellei tällainen lisätyö oikein nappaa oman liiketoiminnan ohessa, kannattaa se ulkoistaa. Vaihtoehtoja on sekä valitun hostingpalvelun valinnassa mutta Seloit toteuttaa myös teknistä ylläpitoa. Voimme huolehtia sivuston teknisestä ylläpidosta, päivityksistä ja varmuuskopioinneista. Niin sovittaessa voimme myös sisällyttää ylläpitoon sovitun määrän sivuston muuta kehitystyötä.

Miten tämän kaiken osaa tehdä ellei ole alan ammattilainen?

No, me olemme ja siksi sinun ei tarvitsekaan huolehtia siitä miten rautalankamallit piirretään tai miten tekniikka valitaan. Keskustelemme kanssasi ja teemme aina oman perustellun ehdotuksemme siitä miten mielestämme kannattaa toimia. Lopullinen päätös jää toki asiakkaalle mutta olemme tukena kaikissa vaiheissa.

Tarvitsetko verkkosivut, kiinnostuitko?

Mikäli tarvitset uudet verkkosivut tai kasvojen kohotusta nykyisille sivuillesi tai ehkä haluat ulkoistaa sivuston ylläpitoa – ota rohkeasti yhteyttä. Keskustellaan siitä miten voimme palvella.

Kari Selovuo
kari@seloit.fi
045 3580 333

Jaa artikkeli:

Lisää artikkeleita

Tilaa uutiskirje

Saat ilmoituksen uusista artikkeleista  suoraan sähköpostiisi.